5 °C

Aprovació inicial de la modificació puntual num. 2 de les Normes subsidiàries de planejament urbanístic municipal