Aprovació inicial de la modificació puntual num. 2 de les Normes subsidiàries de planejament urbanístic municipal

Canvi de classificació de la parcel·la 306 del polígon 3 (antiga depuradora), d'equipament a sòl rústic de règim general.


Source URL: http://www.ajalaro.net/anuncis/aprovacio-inicial-de-la-modificacio-puntual-num-2-de-les-normes-subsidiaries-de-0