Gestió de residus

Gestio residus

 

 

Bossa vermella

Què és la Bossa vermella autoritzada?

La BOSSA VERMELLA AUTORITZADA és l'única bossa permesa per treure el rebuig i per tant desincentivar el no separar bé els residus i d'aquesta manera reduir els residus que es dipositen a la fracció REBUIG. Amb el pagament de la taxa fixe municipal de residus cada domicili te dret a un nombre determinat de bosses vermelles autoritzades. Una vegada acabades les bosses incloses amb la taxa fixe, per a l’excés de rebuig que generi cada domicili s'ha d’abonar la taxa variable per a cada bossa necessària. Aquesta taxa representa el cost de tractament del rebuig de la bossa. Les taxes estan estipulades a l'ordenança fiscal de fems vigent del municipi.

 

Bossa blanca

Què és la Bossa blanca autoritzada?

La BOSSA BLANCA AUTORITZADA és una bossa que l’ajuntament facilita gratuïtament, previ registre i justificació, que permet dipositar-hi bolquers i excrements d’animals domèstics (cans i moixos) per a la seva recollida. En alguns casos, es podran dipositar residus sanitaris especials.

 

 

 

calendari recollida

 

 

La recollida voluminosos es realitza quinzenalment, els dimecres. Per a poder treure residus voluminosos (electrodomèstics, mobles vells, matalassos, etc.) cal concertar la recollida a les Oficines Municipals. Igualment, pots contactar-hi per qualsevol dubte o més informació sobre la recollida i gestió de residus municipals:

Oficines Municipals: ajuntament@ajalaro.net / 971510000