Cementeri

Cementeri

El cementeri municipal d’Alaró és resultat de dues ampliacions del cementeri vell, la primera de l’any 1961 i la segona de l’any 1982. L’espai s’articula en pastilles rectangulars entres sis carrers. Al final, una capella construïda segons els gust neoclàssic, que està en una cota mes alta. L’ampliació de l’any 1961 es produí en la part posterior de la capella, en la que s’hi construïren dues alineacions de sepultures amb coberta de teulada. L’ampliació del 1982 es produí a continuació de l’anterior, en la que es projectaren cinc alineacions de sepultures amb coberta plana.

  • L’horari del cementeri es de 8:00 am a 20:00 pm, de dilluns a diumenge (tota la setmana).

  • Persones de contacte:

    • Ajuntament d’Alaró: 971-510000

    • Funerària Hermanos Sastre: 971-620146