Concurs de disseny del cartell il·lustratiu dels balls dels Cossiers 2024

13-Març-2024

L’Ajuntament d’Alaró convoca el Concurs de Cartells il·lustratiu dels balls dels Cossiers 2024, el qual es regirà per les següents, BASES.

El termini màxim de presentació serà el 26 d’abril de 2024 a les 14’00 h a les Oficines Municipals (físicament) o al Registre General de l’Ajuntament (digitalment).