18 °C

Ajudes familiars per activitats esportives i estades de lleure

01-Juliol-2020
A partir de dia 1 de juliol es poden entregar les sol·licituds al Registre de l'Ajuntament, acompanyada de la documentació següent:

Fotocòpia DNI del sol·licitant

Fotocòpia del Llibre de família

Documentació acreditativa que el sol·licitant es troba en situació de vulnerabilitat social i/o econòmica

Documentació acreditativa que el sol·licitant es troba en situació de desocupació

Documentació acreditativa que el sol·licitant s’ha vist afectat per un ERTO o cessament total o parcial de l’activitat

Documentació acreditativa de la inscripció del campus, estada o escola esportiva