25 °C

Feina i Formació

22-Oktober-2019
Procés especial unificat policies locals 2019
Actualitzat dia 12 02 2020 amb les llistes definitives persones aprovades i presentació mèrits.
26-Juli-2019
Oferta de treball plaça d'arquitecte municipal (contracte laboral temporal a temps parcial)
Publicam el llistat de persones incloses a la borsa de feina.
11-Mai-2020
Oferta de feina de peó dels serveis de manteniment
Publicam les normes de funcionament i la llista actualitzada de la borsa de feina.
13-Mai-2020
Oferta de feina d'una plaça d'arquitecte municipal
Publicam l'oferta de feina i el llistat actualitzat del borsí.
15-April-2020
Oferta de feina d'un/a treballador/a social
Actualitzat dia 05 05 2020 amb la puntuació final dels mèrits i constitució i ordre de prelació de la borsa de feina.
23-Januar-2020
Borsa de treball d’agent d’ocupació i desenvolupament local
Actualitzat dia 04 03 2020 amb l'informe del tribunal qualificador sobre reclamacions a la puntuació provisional i la puntuació definitiva dels aspirants.
06-März-2019
Borsa de personal funcionari interí de policia local
Actualitzat dia 29/08/2019 amb l'ordre de prelació.
10-Oktober-2019
Borsa de netejadors/es de l'Ajuntament d'Alaró
Ordre dels candidats/es de la borsa de netejadora de l'Ajuntament.
24-Mai-2019
Borsa de feina de graduat social (personal laboral temporal)

Publicam la convocatòria i les bases.

25-April-2019
Borsa de feina de graduat social (personal laboral temporal)

Actualitzat dia 24/05/2019 amb la relació provisional d’aspirants admeses i excloses.

03-Juli-2019
Borsa de feina d'aspirants a contracte de peó de serveis de manteniment
Borsa de feina d'aspirants a contractes de peó dels serveis de manteniment de l'Ajuntament d'Alaró.
08-Oktober-2019
Borsa d'auxiliar administratiu
Relació candidats que formen part de la borsa.