Mantinguem el poble net


Horari recollida selectiva mesos d’estiu:
 
  • Matí: treure fems abans de les 8h
  • Vespre: treure entre les 19h i les 20h
 
RECORDA! 
 
  • El vidre NO s'ha de treure en una bossa de plàstic ni de paper. S'ha de treure en un poal o similar.
  • El paper SEMPRE en una bossa de paper o capsa de cartó.
  • La fracció orgànica, dins un poal o una bossa compostable.