Pressupostos municipals

Els pressupostos generals de l’Ajuntament d’Alaró són el document de gestió econòmica de cada un dels exercicis pressupostaris de la institució. A continuació podeu consultar els Pressupostos aprovats dels diferents exercicis, amb les liquidacions, a més del període mitjà de pagament: