24 °C

Informació sobre els problemes de telefonia mòbil al poble d'Alaró

27-Juny-2019
Atesos els problemes de cobertura que la companyia operadora Movistar (Telefónica de España, SAU) ha donat al nostre municipi des de fa més d'un mes, el batle de l'Ajuntament d'Alaró s'ha posat en contacte amb la companyia per exigir solucions per a tots els abonats del nostre poble.

A més, també hem redactat un full de reclamacions com a consumidors que podreu trobar a les oficines municipals o a l'oficina de la policia local i lliurar-los allà mateix que remetrem demà migdia a la Direcció General de Consum amb una queixa formal en nom de l'Ajuntament d'Alaró.

Si la companyia ens remet algun tipus d'informació, la comunicarem mitjançant les xarxes socials municipals.