19 °C

Aprovació inicial de la modificació puntual num. 2 de les Normes subsidiàries de planejament urbanístic municipal

07-Març-2019
Canvi de classificació de la parcel·la 306 del polígon 3 (antiga depuradora), d'equipament a sòl rústic de règim general.