Taxa per ús d'instal·lacions esportives


Source URL: https://www.ajalaro.net/arxius-i-documents/ordenances-fiscals/taxa-us-dinstallacions-esportives