Taxa per ús d'espais i edificis públics


Source URL: https://www.ajalaro.net/arxius-i-documents/ordenances-fiscals/taxa-us-despais-i-edificis-publics