Taxa per retirada de vehícles i objectes de la via pública


Source URL: https://www.ajalaro.net/arxius-i-documents/ordenances-fiscals/taxa-retirada-de-vehicles-i-objectes-de-la-publica