Borsa de personal funcionari interí de policia local

Actualitzat dia 16/04/2019 amb l'acta de sessió del tribunal qualificador per valoració de mèrits.


Source URL: http://www.ajalaro.net/anuncis/borsa-de-personal-funcionari-interi-de-policia-local