Aprovació inicial de la modificació puntual núm. 2 de les Normes subsidiàries de planejament urbanístic municipal


Source URL: http://www.ajalaro.net/anuncis/aprovacio-inicial-de-la-modificacio-puntual-num-2-de-les-normes-subsidiaries-de-planejament