Aprovació inicial de la modificació puntual num. 2

de les Normes subsidiàries de planejament urbanístic municipal

Source URL: http://www.ajalaro.net/arxius-i-documents/aprovacio-inicial-de-la-modificacio-puntual-num-2