10. 29 novembre 2012


Source URL: http://www.ajalaro.net/arxius-i-documents/actes-plens-2012/10-29-novembre-2012