Aina Munar Isern

Batlessa

Laura Perelló Rigo

Educació i Joventut

Antònia Martorell Vanrell

Serveis Socials, Sanitat i Mercat

Aina Sastre Bestard

Cultura, Igualtat i Cooperació

Jordi Amengual Far

Manteniment i Serveis Generals

Guillem Balboa Buika

Urbanisme, Promoció Econòmica i Fires

Roger Anthony Andrews

Esports i Participació