Guillem Balboa Buika

Batle
Urbanisme, Promoció Econòmica i Fires

Laura Perelló Rigo

Educació i Joventut

Antònia Martorell Vanrell

Serveis Socials, Sanitat i Mercat

Aina Sastre Bestard

Cultura, Igualtat i Cooperació

Jordi Amengual Far

Manteniment i Serveis Generals

Aina Munar Isern

Hisenda i Pressuposts

Roger Anthony Andrews

Esports i Participació